Origen del projecte

L’hort de Mira-sol va obrir les seves portes el mes de setembre de 2016 i és fruit del treball que des de 2014 s’ha fet en el marc de la iniciativa Mira-sol, Fem ambient! impulsada per la cooperativa d’arquitectura Cíclica [space·community·ecology], amb el suport del Consell de Barri de Mira-sol i les entitats que en formen part.

És precisament Cíclica qui, en coordinació amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, va organitzar el procés participatiu de disseny, es va ocupar de l’execució de les obres d’adequació de l’espai, i va gestionar l’entrada i l’organització de les persones participants fins el maig de 2017.

Durant aquesta etapa de 9 mesos, i per assolir l’horitzó de la gestió comunitària autònoma de l’espai els participants de van comptar amb el suport de Cíclica en forma de co-coordinació i dinamització; de manera que la comunitat d’usuaris adquirís al llarg d’aquest període de tutorització les dinàmiques i les eines suficients per assumir la gestió completa de l’espai a partir del juny de 2017.

Aquesta tasca va incloure tant l’acompanyament en la formació de l’associació d’usuaris, com la dinamització comunitària, a través de l’assistència a l’hort d’una figura que va exercir el paper d’impulsar les dinàmiques de l’assemblea i de les diferents comissions.

A partir d’aquest moment l’Associació Hort Mira-sol, creada pels propis hortolans i hortolanes que participen de l’hort, en porta la gestió i vetlla pel seu bon funcionament. L’espai que ocupa l’hort està cedit per l’Ajuntament de Sant Cugat a l’associació fins el maig de 2021. A partir d’aquest moment s’obrirà una convocatòria de concurs públic per a la renovació de l’espai en la qual es podrà presentar l’Associació.