Modalitats de participació

Es disposa de 3 modalitats de participació diferents:

  • Parcel·la pròpia
  • Parcel·la compartida
  • Participació a l’hort comunal.

Si t’interessa participar, o constar a la llista d’espera com a sol·licitant de parcel·la particular o compartida pots enviar-nos un missatge omplint el formulari que trobaràs en aquesta pàgina.

Parcel·la pròpia

Existeixen parcel·les de 24m2, 36m2 i 48m2.

En funció de la disponibilitat de parcel·les es podran oferir unes o altres per que els nous hortolans tinguin la possibilitat de triar la mida més convenient per a ells, dins de les possibilitats del moment d’accés a l’Hort.

Cal estar disposat a assumir el cultiu regular d’una parcel·la personal, familiar o grupal i participar en una de les comissions de treball en que s’organitza la gestió de l’Hort de Mirasol, en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Parcel·la compartida

Parcel·les de 24m2.

Cal estar disposat a assumir el cultiu regular d’una parcel·la compartida amb un o dos socis més. Cada soci pot gestionar la parcel·la de manera individualitzada, familiar o grupal. Cal participar en una de les comissions de treball en que s’organitza la gestió de l’Hort de Mirasol, en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Participació a l’hort comunal

El soci no disposa de parcel·la de cultiu pròpia. Participa en les activitats promogudes per l’Hort i en el cultiu de l’hort comunal conjuntament amb els altres socis. També s’implica en una de les comissions de treball en què s’organitza la gestió de l’Hort.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quotes

Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció de les necessitats pressupostàries. L’Hort de Mirasol és un projecte autogestionat i assambleari que se sustenta sobre el treball voluntari de tots els seus socis, per aquest fet, les quotes són sempre de mínims i destinades únicament a cobrir les despeses corrents i la compra dels materials (eines, terres, etc) necessaris per el bon funcionament del projecte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Reglament intern